Freelancers, ondernemen en paprika’s

Gepubliceerd op 11 Juni 2018

Wie freelancet, als een zogenoemde zzp’er door het leven gaat of de gelukkige eigenaar is van een eenmanszaak leidt, zo mag je aannemen, een ondernemend bestaan. Zeker als het een fulltime bezigheid is. Voortdurend ben je in de weer met klanten zoeken en klantrelaties onderhouden, voer je opdrachten uit en sleutel je aan je dienst of product om deze beter in de markt te zetten. Menige zelfstandige, freelancer of zzp’er ziet zichzelf – terecht – als ondernemer, al dan niet parttime.

Voor de fiscus ligt dat vaak net ietsjes anders. Zeker, voor de btw is er al gauw sprake van ondernemerschap en de daarbij behorende verplichtingen, maar voor de loon- en inkomstenbelasting ligt het ingewikkelder en gelden andere criteria. De ‘beruchte’ en deels in de ijskast gezette Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) focust op de relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Mag  de opdrachtgever ervan uitgaan dat er ‘buiten dienstbetrekking’ wordt gewerkt of niet, met alle gevolgen van dien voor de inhouding van loonheffing en betaling van werknemerspremies. Wordt er ‘buiten dienstbetrekking’ gewerkt, dan is daarmee voor de opdrachtgever de kous af, maar voor de freelancer nog niet!


Freelancer en ondernemer?

Want hoe ziet de fiscus de inkomsten van de freelancer? Als winst uit onderneming, als resultaat uit overige werkzaamheden? Of wellicht toch geen van beide? Het belang in het onderscheid zit hem in de fiscale faciliteiten die er gelden voor ondernemers, zoals de zelfstandigen- en startersaftrek (tot maximaal € 7.280 in 2018, mits aan het urencriterium wordt voldaan), de diverse investeringsaftrekken en de MKB-winstvrijstelling (14%).  Ziet de fiscus de inkomsten als resultaat uit overige werkzaamheden, dan kan je weliswaar diverse kosten in aftrek brengen, maar loop je deze ondernemersfaciliteiten mis.

Voor de vraag op sprake is van ondernemerschap kijkt de fiscus bijvoorbeeld naar factoren als de winstverwachting, de zelfstandigheid van de onderneming, of er geïnvesteerd wordt, de tijd die aan de onderneming wordt besteed, het streven naar meerdere opdrachtgevers,  zaken als reclame en naar buiten bekend maken van de onderneming en of je een ondernemersrisico loopt en aansprakelijk bent voor de schulden van de onderneming.


... en paprika’s

Betwist de fiscus dat er sprake is van winst uit onderneming, dan komt men vaak met argumenten die ontleend zijn aan van deze factoren. Maar ook als dergelijk argumenten logisch zijn, lijken voort te komen uit de regelgeving of het beleid, dan houden ze bij de rechter niet altijd stand. Zo speelde onlangs bij het gerechtshof te Den Haag een zaak tussen de fiscus en een zelfstandige paprikadraaier en -topper. De paprikadraaier en -topper bood aan tuinders zijn diensten aan, waarbij gedurende het jaar vaak lange tijd voor één opdrachtgever werkzaam was. In zijn aangifte inkomstenbelasting gaf hij zijn inkomsten aan als winst uit onderneming en maakte aanspraak op de diverse ondernemersaftrekken. De fiscus stelde echter dat geen sprake was van ondernemerschap, want er waren nauwelijks investeringen en de paprikadraaier liep geen debiteurenrisico. Met die argumenten maakte het gerechtshof korte metten. Dat er geen of nauwelijks investeringen waren, was voor de vraag of er sprake is van ondernemerschap niet van belang; ons hoogste rechtscollege de Hoge Raad had in 1992 al geoordeeld dat een zelfstandig beroep ook kan worden uitgeoefend zonder investering in immateriële of materiële activa. En dat zijn opdrachtgevers netjes betaalden betekent nog niet dat er geen sprake was van een debiteurenrisico.

Na de Wet DBA...

Overigens is het oordeel van het Haagse gerechtshof dat er sprake is van ondernemerschap in een ander opzicht opmerkelijk. Het kabinet heeft onlangs een opvolger van de Wet DBA aangekondigd. De contouren van die nieuwe regeling zijn al enigszins bekend. De paprikadraaier werkte voor een laag tarief (€ 13,50 - € 18) en veelal langdurig voor een opdrachtgever. Volgens de aangekondigde opvolger van de Wet DBA wordt er dan een dienstbetrekking verondersteld...
 
Door: Hans de Ruijter
 
Hans de Ruijter is een ervaren freelance tekstschrijver en redacteur. Belangrijke aandachtsgebieden voor hem zijn de fiscaliteit, sociale zekerheid en aanverwante onderwerpen. Maar ook in andere onderwerpen bijt hij graag zijn tanden.
https://freelancer.nl/profiel/hans-de-ruijter-f30833

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws voor freelancers? En wil je de nieuwste opdrachten ontvangen binnen je vakgebied?
 

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog.

Experts

blogger1

Yvonne Horsselenberg

Yvonne is freelance tekstschrijver en bedrijfsblogger. Ze schrijft teksten voor websites, vakbladen en nieuwssites. 

blogger1

Dani van Herk

Dani is een freelance video editor, sound design en schrijver. Zij is gek op het vertellen van verhalen en heeft hier dan ook haar beroep van gemaakt.

Download de gratis Freelancer applicatie

Available on the App Store
Available on Google Play