Nieuwe ‘zzp-wet’, wordt het nog wat?

Gepubliceerd op 19 Juli 2018

Op 22 juni kwamen de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën met hun hoofdlijnenbrief voor de opvolger van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA). Wie na de in februari gepubliceerde ‘roadmap’ nieuwe gezichtspunten en stappen voorwaarts verwacht komt met de hoofdlijnenbrief bedrogen uit: vooral onderzoek wordt er aangekondigd.

In het regeerakkoord vorig jaar kondigde de nieuwe regeringscoalitie vol vertrouwen de opvolger voor de ‘mislukte’ Wet DBA aan. Kort gezegd hield die opvolger het volgende in: werkt een opdrachtnemer tegen een laag tarief in combinatie met een lange duur van de opdracht of werkzaamheden die tot de reguliere bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever behoren, dan wordt een dienstbetrekking verondersteld. Is het tarief daarentegen hoog, dan komt er een mogelijkheid voor een opt-out voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen. Waar de grenzen liggen, daarover was men in het regeerakkoord en begin dit jaar redelijk duidelijk: bij circa 125% van het minimumloon voor de onderkant (ca. € 18) en ca. € 65 voor de bovenkant. In de hoofdlijnenbrief ­– uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige' getiteld – zijn de bewindslieden echter minder stellig en wordt er vooral gesproken over onderzoek naar de tariefvorming bij zzp’ers om uiteindelijke de grenzen te kunnen vaststellen.


Schijnzekerheid en administratieve rompslomp

Voor de middengroep, het merendeel van ‘ons’, wordt weer de webmodule van stal gehaald (weer, want bij de voortijdig afgeschoten voorloper van de Wet DBA – de beschikking geen loonheffing – moest een webmodule duidelijkheid geven over de arbeidsrelatie). Het doorlopen van de vragen van de webmodule moet een opdrachtgeversverklaring opleveren die de opdrachtgever zekerheid geeft, mits er conform de opdrachtgeversverklaring vragen wordt gewerkt. Feitelijk levert dit dus een zelfde soort zekerheid op als de modelovereenkomsten.
Begin dit jaar werd al duidelijk dat geen van de veldpartijen, van opdrachtgevers tot zzp-organisaties en zelfs vakbonden, erg enthousiast was over de webmodule en de opdrachtgeversverklaring. Vanwege de schijnzekerheid en vanwege de verwachte administratieve rompslomp.  Ook wat betreft de webmodule is er volgens de bewindslieden nu nader onderzoek nodig waarbij een juiste balans moet worden gevonden tussen zekerheid en administratieve lasten.


Maar wat betekent het nu voor de zzp’er

In het kort enkele highlights uit de hoofdlijnenbrief. Er zijn er meer te noemen, waar we hier niet op ingaan, zoals de handhaving, Europese aspecten, gefilosofeer over de toekomstige arbeidsmarkt.  In de titel van dit stukje is zzp-wet nadrukkelijk tussen aanhalingstekens gezet. Bij de Wet DBA en ook nu wordt ‘in de wandelgangen’ vaak gesproken over een zzp-wet, terwijl het veelal gaat om de opdrachtgever, hoe die zekerheid krijgt over fiscale consequenties van de arbeidsrelatie. Nadrukkelijk wordt daarbij gesteld dat dit nog geen zekerheid voor de zelfstandige betekent voor wat betreft de fiscale kwalificatie van zijn inkomsten. Dat was bij de VAR niet, bij de Wet DBA niet, en waarschijnlijk ook straks niet.

Uit de jurisprudentie zijn tal van voorbeelden bekend waaruit blijkt dat een hoog tarief een (fictieve) dienstbetrekking niet hoeft uit te sluiten en omgekeerd een laag tarief samen kan gaan met ondernemerschap. Dat schijnzelfstandigheid bestreden moet worden, daar is iedereen het wel over eens, maar dat is vooral een kwestie van handhaving en niet van het trekken van forfaitaire grenzen. En van het verduidelijken van bestaande regelgeving en jurisprudentie, bijvoorbeeld ten aanzien van de gezagsverhouding, waarvoor we volgens de bewindslieden Snel en Koolmees tot het einde van dit jaar moeten wachten. Misschien is het niet iets eenvoudigs, maar zeker niet iets onmogelijks zou je zeggen.
 
Door: Hans de Ruijter
 
Hans de Ruijter is een ervaren freelance tekstschrijver en redacteur. Belangrijke aandachtsgebieden voor hem zijn de fiscaliteit, sociale zekerheid en aanverwante onderwerpen. Maar ook in andere onderwerpen bijt hij graag zijn tanden.
https://freelancer.nl/profiel/hans-de-ruijter-f30833

Wil jij op de hoogte blijven van nieuws voor freelancers? En wil je de nieuwste opdrachten ontvangen binnen je vakgebied?

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog.

Experts

blogger1

Yvonne Horsselenberg

Yvonne is freelance tekstschrijver en bedrijfsblogger. Ze schrijft teksten voor websites, vakbladen en nieuwssites. 

blogger1

Dani van Herk

Dani is een freelance video editor, sound design en schrijver. Zij is gek op het vertellen van verhalen en heeft hier dan ook haar beroep van gemaakt.

Download de gratis Freelancer applicatie

Available on the App Store
Available on Google Play