Twee btw-wijzigingen die freelancers raken

Gepubliceerd op 16 Augustus 2018

Er zijn weinig mensen die omzetbelasting (btw) een echt sexy onderwerp zullen vinden. Eerder een noodzakelijk kwaad. Toch zijn er in de omzetbelasting enkele wijzigingen waar freelancers (en niet alleen zij) rekening moeten houden. We stippen er hier twee aan: een in de nabije toekomst, de verhoging van het verlaagde tarief naar 9%, de ander iets verder weg, een wijziging in de kleineondernemersregeling.

In het regeerakkoord was het al aangekondigd: per 1 januari 2019 gaat het verlaagde tarief voor de btw van 6% naar 9%. Deze aanpassing zal worden opgenomen in het Belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag bekend wordt gemaakt. Welke freelancers/zzp’ers raakt het? Freelancers die diensten aanbieden die belast zijn tegen het lage btw-tarief van (nu) 6%, zoals (de lijst is niet uitputtend) kappers, diensten op het gebied van cultuur en recreatie, sport, uitvoerende kunstenaars, werkzaamheden aan woningen (isoleren, schilderen, stukadoren en behangen, mits de woning ouder is dan twee jaar), diensten die samenhangen met de levering van goederen waarvoor het lage btw-tarief geldt. De Belastingdienst geeft op haar site een uitputtend overzicht van diensten die onder het 6% en straks 9%-tarief vallen. Zo’n wijziging in het btw-tarief geeft altijd de nodige rompslomp: de administratie moet worden aangepast en lever je/verricht je diensten aan particulieren en hanteer je een tarieflijst (met mooie ronde bedragen) inclusief btw, dan is dat altijd een aandachtspuntje: aanpassen of de ronde bedragen behouden en zelf opdraaien voor de verhoging van het btw-tarief.

Een aandachtspunt zijn ook leveringen en diensten die dit jaar al worden gefactureerd en betaald, maar (deels) pas volgend jaar worden geleverd/verricht. Welk tarief is dan van toepassing? Aangekondigd is dat in dat geval niet zal worden nageheven, dus in 2018 kan gewoon 6% omzetbelasting in rekening worden gebracht, ook als de dienst/levering (deels) in 2019 plaatsvindt.


Kleineondernemersregeling

Een andere wijziging staat voor 2020 op de rol. De vervanging van de huidige kleineondernemingsregeling (KOR) door een omzetgerelateerde vrijstelling.
In het kort de huidige kleineondernemingsregeling:
Nu kunnen natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen (maatschap, VOF) in aanmerking komen voor een korting op de af te dragen omzetbelasting als de af te dragen btw (na aftrek van voorbelasting) niet meer bedraagt dan € 1.883 per jaar. Bedraagt de verschuldigde btw na aftrek van voorbelasting per jaar minder dan € 1.345 dan is de korting zelfs gelijk aan het verschuldigde bedrag aan btw. Maar let wel: de korting telt wel mee voor de inkomstenbelasting.

Bedraagt de af te dragen btw op jaarbasis minder dan € 1.345 dan kan je ook ontheffing van de administratieve verplichtingen aanvragen. In dat geval vervalt ook de aangifte en factureringsplicht, mag geen btw in rekening worden gebracht en kan ook geen btw worden teruggevraagd. Verwacht je grote investeringen te doen dan is dat dus niet handig, immers de btw over die investering kan niet meer in aftrek worden gebracht.
Voor wie is de regeling handig: voor freelancers die weinig btw verschuldigd zijn omdat zij een groot bedrag aan voorbelasting in aftrek kunnen brengen, deeltijd-freelancers die niet zoveel omzet draaien of freelancers die maar deels belaste prestaties verrichten (denk aan een medische freelancer die naast zijn vrijgestelde dienstverrichtingen ook weleens een belaste BHV-cursus verzorgt).


Omzetgerelateerde vrijstelling

Dit alles gaat in 2020 op de schop en wordt vervangen door een omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting (OVOB). Alle ondernemers kunnen daar gebruik van maken (dus ook ondernemers met een bv). Bedraagt de omzet die zonder OVOB belast zou zijn minder dan het drempelbdrag (een exact bedrag is nog niet genoemd, maar in de omliggende landen gelden drempelbedragen van € 17.500 tot € 30.000) dan kan je kiezen voor toepassing van de OVOB: je mag dan geen btw meer in rekening brengen en ook niet meer in aftrek brengen. Ook vervallen de administratieve verplichtingen. Naar het zich laat aanzien kan je vanaf juni volgend jaar (tot uiterlijk 20 november 2019) kenbaar maken of je per 1 januari 2020 kiest voor de OVOB. Die keuze geldt voor drie jaar (tenzij tussentijds niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan).

Wie raakt de nieuwe regeling: eigenlijk iedere freelancer ondernemer met een belaste omzet onder het drempelbedrag. Pas je nu de KOR toe, dan betekent dat nog niet automatisch dat straks de OVOB kan worden toegepast, immers die laatste regeling gaat uit van de belaste omzet, terwijl voor de KOR de verschuldigde btw van belang is. Hoe het uitpakt en of de regeling in een specifieke situatie handig is, vergt het nodige rekenwerk (hoe ontwikkelt je omzet, verwacht je investeringen, enz.?). Tijdig een afspraak met je (freelance) boekhouder, accountant, fiscaal adviseur is geen overbodige luxe.
 
Door: Hans de Ruijter
 
Hans de Ruijter is een ervaren freelance tekstschrijver en redacteur. Belangrijke aandachtsgebieden voor hem zijn de fiscaliteit, sociale zekerheid en aanverwante onderwerpen. Maar ook in andere onderwerpen bijt hij graag zijn tanden.
https://freelancer.nl/profiel/hans-de-ruijter-f30833

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws voor freelancers? En wil je de nieuwste opdrachten ontvangen binnen je vakgebied?

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog.

Experts

blogger1

Yvonne Horsselenberg

Yvonne is freelance tekstschrijver en bedrijfsblogger. Ze schrijft teksten voor websites, vakbladen en nieuwssites. 

blogger1

Dani van Herk

Dani is een freelance video editor, sound design en schrijver. Zij is gek op het vertellen van verhalen en heeft hier dan ook haar beroep van gemaakt.

Download de gratis Freelancer applicatie

Available on the App Store
Available on Google Play