Idee uitwerken, buitenspel bij amateurvoetbal

Software en Systemen, Servers opzetten en/of beheren

Geplaatst
18 Maart 2020
Locatie
Leek, Groningen
Contact
Nee, maar ik wil wel graag een of twee maal face-to-face overleggen
Termijn
Er is geen vaste einddatum
Budget
In overleg
Reacties
6
Match

Opdrachtomschrijving

Beste Freelancers,

De buitenspelregel
De buitenspelregel kan alleen overtreden worden door de aanvallende partij. Een overtreding vindt plaats op het moment dat een speler in buitenspelpositie staat. Je staat buitenspel als een deel van het lichaam dichter bij de doellijn van de tegenstander is dan de bal of de laatste verdedigende speler. De handen en armen tellen net als de doelman niet mee in buitenspel.
Als je in buitenspelpositie staat op het moment dat een medespeler de bal speelt en jij je gaat mengen in het spel, door de bal aan te nemen of door een duel aan te gaan met je tegenstander, is het buitenspel. De scheidrechter fluit ook voor buitenspel als de bal via de paal, lat of doelman bij een buitenspel staande aanvaller komt.
Er wordt niet alleen gefloten als de aanvaller zich mengt in het spel maar ook als deze hinderlijk buitenspel staat. Een aanvaller staat hinderlijk buitenspel op het moment dat hij of zij in de weg staat voor de tegenstander. De doelman heeft er het vaakste last van, doordat een aanvaller voor de doelman gaat staan, ziet de doelman het veld niet meer.
Tijdens een doeltrap, ingooi of hoekschop is er geen mogelijkheid om buitenspel te staan.
Als er een aanvallende speler buiten het veld staat is er niks aan de hand, totdat deze speler zich gaat mengen in het spel binnen het veld, dan wordt de buitenspelregel overtreden en komt er ook een indirecte vrije trap.

Aantal camera’s
Wij hebben onderzocht hoeveel camera’s er nodig zijn om duidelijk beeld te krijgen.
Wij hebben eerst gekeken naar één camera. Deze camera hebben wij boven de middenstip geplaatst. Er zijn meerdere nadelen bij één camera. Het grootste nadeel is dat de camera erg hoog moet worden opgehangen om het hele veld in beeld te krijgen, hierdoor wordt het beeld minder duidelijk. Aangezien de camera boven het veld hangt, is er een kans dat de bal tegen de camera of de ophanging wordt getrapt. Ook kan de speler die in buitenspelpositie staat verscholen staan achter een andere speler.

Aangezien één camera niet zal werken, gingen wij kijken naar twee camera’s. Er zijn twee opties om deze camera’s te plaatsen, achter elk doel één camera of achter twee tegenoverstaande cornervlaggen.
Als achter elk doel een camera staat, moet de camera 180° zicht hebben of ver achter het doel geplaatst worden. De camera moet weer hoog geplaatst worden, aangezien het doel anders in de weg staat of er een speler voor staat. Als de camera ver achter het doel en hoog geplaatst wordt, zijn spelers bij de middellijn minder tot niet zichtbaar. Ook is dit lastig als meerdere voetbalvelden bij elkaar liggen, dan is er geen plaats voor de camera achter het doel.
Als de camera’s achter de twee cornervlaggen staan, zijn de spelers rond de middellijn lastig te zien. De kans is ook groot dat er spelers voor staan, waardoor spelers aan de andere kant niet in beeld komen. Dit zou opgelost kunnen worden door de camera’s hoog te plaatsen, maar dan wordt alles weer verder weg en dus onduidelijker.

Twee camera’s is ook niet handig, dus gingen we een systeem met drie camera’s onderzoeken.
Drie camera’s is heel lastig plaatsten, wij dachten achter twee cornervlaggen die door middel van de lange zijde verbonden zijn en de derde camera aan de overkant in het verlengde van de middellijn. Er is nog steeds een grote kans dat spelers het beeld blokkeren, waardoor de spelers die in buitenspelpositie staan niet zichtbaar zijn.

Eén, twee en drie camera’s zijn niet handig, dus systeem met vier camera’s onderzocht. Bij elke cornervlag staat een camera. Doordat op elke hoek een camera staat heb je zich op het hele veld. Doordat vanuit elke hoek het veld bekeken wordt, is de kans enorm klein dat de speler die buitenspel zou staan niet zichtbaar is.

Vanwege mogelijke vandalisme zal een camera op minimaal 3 meter hoogte moeten hangen. De paal waar de camera aan verbonden is wordt een gladde paal, zodat klimmen in de paal lastig is.
Met behulp van een 3D tekenprogramma is bekeken wat de beste positie is van de camera.
3 meter hoogte lijkt voldoende om de spelers te zien en geen last van toeschouwers rondom het veld.
Om het veld goed te kunnen zien, moet de camera moet 3 meter achter de achterlijn en ook 3 meter naast de zijlijn staan.
De camera staat in een hoek van 10° naar beneden gericht, zodat de hoek van het veld dichtbij ook zichtbaar is.

Meldingsysteem
Op het moment dat het systeem buitenspel heeft gedetecteerd, moet de grensrechter een melding ontvangen. Deze melding kan via een smartwatch. De smartwatch heeft een bluetooth verbinding met het systeem. Beide grensrechters hebben een smartwatch om. De hoofdscheidsrechter krijgt geen smartwatch, omdat die al te druk heeft met het spel.
Met behulp van de computer kan de smartwatch gekoppeld worden met de juiste camera’s. Op de smartwatch is zichtbaar welk veld en welke kant van het veld de smartwatch is gekoppeld. In voorbeeld veld 1, kant A. Op het moment dat er een speler buitenspel staat wordt er een tekstbericht en eventueel een geluidsignaal naar de bijbehorende smartwatch gestuurd.
Wat moet er geprogrammeerd worden

Input
Op een veld staan vier camera’s. Per half veld worden de beelden van twee camera’s gebruikt voor het bepalen van buitenspel van dat betreffende gebied. De beelden gaan via de recorder naar de computer. Het programma bekijkt deze beelden.
Per camera is een half veld volledig zichtbaar met de spelers.

Het programma moet ook weten waar het veld ligt. Bij installatie wordt per camera de zijlijnen, middellijn en achterlijnen van het veld in het programma gezet.
Doordat het programma weet waar de lijnen zich bevinden, kijkt het programma niet buiten het veld.

Vlak voor de aftrap wordt het systeem geactiveerd en herkent het programma welk team op welk helft speelt aan de hand van de kleuren van de shirts. Als het programma een shirt ziet met afwijkende kleur, wordt dit persoon genegeerd. Deze personen zijn de scheidsrechter en beide doelmannen.
Het is nu dus bekend welke speler bij het aanvallende of het verdedigende team hoort.

De bal wordt herkend door zijn ronde vorm.

Er zijn twee smartwatches per veld. Elke smartwatch is gekoppeld aan een bepaald veldhelft. In het programma is een plattegrond waarop aangegeven staat welke smartwatch bij welk veldhelft hoort.
Op de smartwatch wordt dit ook aangegeven.
De vereniging kan ervoor kiezen om de plattegrond van het programma uit te printen en bij de smartwatches te leggen. Hierdoor is er een duidelijk overzicht welke smartwatch bij welke veldhelft hoort.

Verwerking
Het systeem herkent dat de bal gespeeld wordt, doordat deze dan van richting en/of snelheid verandert. Op het moment van de bal spelen wordt er een foto uit de stroom van beelden gepakt.
Aan de hand van beide camera beelden, de kleurherkenning en de positie bepaling maakt het programma een 2D beeld van het veld.
Er wordt een lijn geprojecteerd bij de verdediger die het dichtst bij het doel staat. De lijn wordt geprojecteerd bij het lichaamsdeel die het dichtst bij het doel staat (armen niet meegerekend). De lijn loopt parallel met de achterlijn en de middellijn van het veld. Het programma moet bepalen of een aanvallende speler dichter bij het doel is dan deze lijn. Als dit het geval is, stuurt het programma een bericht naar de bijbehorende smartwatch.

Output
Als output stuurt het programma de tekst “OFF SIDE” met geluidsignaal en/of trilling naar de smartwatches die de grensrechters om hebben. Het bericht geeft door dat er iemand buitenspel staat. Als er geen bericht wordt gestuurd dan staat er niemand buitenspel.

Het programma zal niet op de cm nauwkeurig werken. Hierdoor zou er eventueel een persoon bij de computer kunnen zitten, dit is dan de corrector.
Dit persoon heeft toegang tot alle camera beelden en kan indien nodig het beeld terugkijken. Hiermee kan de corrector zelf de buitenspelsituatie analyseren. Als de corrector de buitenspel beslissing wil corrigeren is er een mogelijkheid om dit door te geven aan de smartwatch.

Nu is dus de vraag/opdracht of het mogelijk is om dit te realiseren.
Hoeveel euro dit ongeveer gaat kosten en hoeveel tijd er voor nodig is.

Interesse? Reageer direct.

Meer opdrachten in dit vakgebied

Freelancers, MKB én onderstaande bedrijven plaatsen opdrachten op Freelancer.nl

Download de gratis Freelancer applicatie

Available on the App Store
Available on Google Play