Ik doe mijn werkzaamheden samen met een aantal andere ondernemers vanuit ***********.

"Birsken : eigenzinnig en brutaal?"

Birsken is een HR dienstverlener op het gebied van Outplacement en Re-integratie.

Birsken combineert het beste van traditie en innovatie. De traditie van "hard werken", maar ook die van "Groningse nuchterheid", en de innovatie vanuit het idee dat niets vanzelfsprekend is.

De basis van Birsken is IT-innovatie, gecombineerd met HR kennis en ervaring ontstaat een unieke blend die ervoor zorgt dat issues die te lang als vanzelfsprekend worden geacht vanuit een nieuw perspectief worden bekeken.

Ons motto is dan ook: Niks is Logisch, Alles is Mogelijk

Birsken zou je eigenzinnig kunnen noemen, en we zijn bij deze zo brutaal om een aantal van onze ideeën aan u voor te leggen:

Casemanagement
Birsken vindt dat de directe kosten van verzuim en schadelast onnodig hoog zijn, met een andere blik op verzuim is het namelijk mogelijk per verzuimgeval ontzettend te besparen. Er is vaak nog een onterechte focus op de medische oorzaak van verzuim. De sleutel ligt bij “de-medicaliseren” en gebruik maken van Effectief Casemanagement. Het is bewezen dat de focus op benutten van de verdiencapaciteit van begin af aan de medewerker sneller doet re-integreren. Dat is gezond voor de medewerker, maar ook voor uw bedrijf. Birsken wil met de 1e, 2e en 3e spoor trajecten niet alleen plaatsing en re-integratie realiseren, maar wil met name een werkwijze bij u introduceren waar uw bedrijf langdurig de financiële vruchten van gaat plukken. Dat is, letterlijk, een gezonde zaak.


Coaching & Training
“Zachte heelmeesters maken stinkende wonden”. Het is altijd erg dubbel… Aan de ene kant wil je aardig gevonden worden door je klanten en opdrachtgevers, aan de andere kant hebben sommige mensen gewoon een schop onder de kont nodig. Birsken coacht en traint recht door zee, durft kritisch te zijn, en zal vanuit de werkgeversblik de ontwikkelingen volgen. Birsken bestaat uit partners die de werkgeversrol jarenlang hebben vervuld en heeft ervaring met de rechten en plichten van medewerkers. Coaching en ontwikkeling wordt nog vaak als een leuk vrijblijvend moment gezien waar je even afstand doet van je werkplek. Birsken neemt coaching echter serieuzer dan dat en koppelt er een resultaatmeting aan vast. Birsken is “hard on the matter en “honest to" the people”.

Outplacement
Outplacement is vaak de laatste actie bij een onvermijdelijk einde. Er is sprake van mismatch binnen de eigen organisatie of er is sprake van re-organisatie. De eerste stappen in een outplacementtraject zijn vaak op gericht op omgaan met veranderingen en goed kijken naar de eigen vaardigheden en kwaliteiten. Op zich niks mis mee, maar als goed werkgever bent u hier natuurlijk ook al mee bezig geweest: als onderdeel van ontwikkel-, beoordelings- en functioneringsgesprekken. Althans, zo ziet Birsken dat. Het Outplacementtraject op de traditionele manier loopt dan ook op z'n laatste benen. Ook door de komst van de transitievergoeding verandert het landschap significant. Met name door verstandig om te gaan met een onderdeel daarvan, de inzetbaarheidskosten, is het mogelijk om te investeren ten behoeve van de bredere inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt voordat er sprake is van een dreigend ontslag. Outplacement nieuwe stijl begint dus al veel eerder.

 

Gemiddelde feedback rating:

Freelancers, MKB én onderstaande bedrijven plaatsen opdrachten op Freelancer.nl

Download de gratis Freelancer applicatie

Available on the App Store
Available on Google Play