Ik ben een ervaren onderzoeker en adviseur in het sociale domein. Na jarenlang gewerkt te hebben bij universiteiten, onderzoeksbureaus, maatschappelijke organisaties en de overheid aan advies- en onderzoeksprojecten ben ik als freelancer gestart onder de naam ****** Onderzoek & Advies. Ik werk graag op het snijvlak van onderzoek, kennis, beleid en praktijk. Ik ondersteun kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden met kennis, onderzoek en advies voor het ontwikkelen van beleid voor een inclusieve samenleving. Ik ben ervaren in deskresearch, empirisch en evaluatieonderzoek, het schrijven van onderzoeksaanvragen, het coördineren en leiden van projecten, en het begeleiden van studenten en andere onderzoekers bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Ik heb veel kennis van thema’s van de inclusieve samenleving, zoals migratie, (re-)integratie van sociaal kwetsbare groepen en migranten, burgerparticipatie, sociale samenhang en polarisatie, maar ook van integraal lokaal beleid, multilevel governance en bestuurlijke en sociale vernieuwing.
 

Gemiddelde feedback rating:

Freelancers, MKB én onderstaande bedrijven plaatsen opdrachten op Freelancer.nl

Download de gratis Freelancer applicatie

Available on the App Store
Available on Google Play