Als ambulante jeugdhulpverlener bied ik ondersteuning en hulp aan gezinnen met opvoedingsvragen of -problemen. Mijn hulpaanbod is gericht op alle gezinnen; zowel gezinnen met kleine vragen als gezinnen die langdurig kampen met een combinatie van verschillende complexe problemen.
Ik werk vanuit verschillende methodieken, namelijk:
- Positief Opvoeden (Triple P)
- Systeemgericht
- Oplossingsgericht
- Transcultureel
- Signs of Safety
- Wrap around care

In de rol van ambulante hulpverlener werk ik in een justitieel kader, oefen ik in voogdijzaken namens de rechtspersoon het gezag uit en bereid ik beslissingen en/of adviezen voor. Ik analyseer de probleemsituatie van opgroeiende minderjarigen en vertaal deze in een hulpverleningsplan. Daarnaast organiseer en coördineer ik de hulp en zorg in thuissituaties. Ik houd de regie met betrekking tot de uitvoering van het indicatiebesluit en ben in crisissituaties beschikbaar. Ook onderhoud ik een netwerk met deskundigen en zorgaanbieders.
Als ambulante hulpverlener fungeer ik als eerste aanspreekpunt bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling en geef advies aan professionals en particulieren gericht op het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Je kunt hier denken aan het voeren van informatie-, netwerk- en adviesgesprekken met cliënten, professionals en andere betrokkenen.

Ik ben ervaren in het werken met gezinnen met ernstige of langdurige problemen en gezinnen met een niet-westerse achtergrond. Ik bied zorg op maat en ben toegerust om te werken in multi-etnische wijken. Ik heb een positieve houding en zoek naar oplossingen die aansluiten bij het gezin.

Ik ben Pools sprekende hulpverlener en dit geeft mij een bijzondere aanvullende kwaliteit en onderscheidt mij van andere professionals.

Competenties: samenwerkend, innovatief, deskundig, ondernemend, plannen en organiseren, positioneren en engageren, communiceren (mondeling en schriftelijk). Ik werk oplossings- en systeemgericht.
Ik heb een proactieve en innovatieve houding en ik zie het als een uitdaging om een positieve impuls te geven aan de nieuwe ontwikkelingen in de transitie van de jeugdzorg.


Als ambulante hulpverlener / jeugdzorgprofessional ben ik op zoek naar meer opdrachtgevers in dit sector! Omgeving Den Bosch, Zaltbommel, Tilburg en Eindhoven
 

Gemiddelde feedback rating:

Freelancers, MKB én onderstaande bedrijven plaatsen opdrachten op Freelancer.nl

Download de gratis Freelancer applicatie

Available on the App Store
Available on Google Play