Vanaf begin 2013 ben ik actief als zelfstandige IT-consultant\Project manager voor o.a. The Hague Institute for Global Justice (verbonden aan de gemeente Den Haag met o.a. Madeleine Albright, Jozias van Aartsen in het bestuur), GPPAC (Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict), Inspectie van het Onderwijs (Datawarehouse), Ministerie voor Binnenlandse Zaken (KOOP, fin. Migratie), Rijksrecherche (intranet) en ook Hoogvliet supermarkten (Data en Telecom).

Als IT manager ben ik werkzaamgeweest bij Research voor Beleid en Panteia. Beide zijn onderzoekscentra die met enorme hoeveelheden data werken.
Bij Panteia ben ik verantwoordelijk geweest voor de ICT strategie voor de holding en de verschillende business units. De eerste opdracht in 2007 was een IT strategie en een punt aan de horizon neer te leggen voor de volgende 5 jaar. Het eerste doel in deze strategie was harmonisatie van de verschillende fusie partners en deze uitbouwen naar een flexibele IT organisatie. De toekomst strategie beschreef een pad waarbij virtualisatie en flexibele werkplekken belangrijke uitgangspunten werden en uiteindelijk moesten we in 2012 Cloud ready zijn. Vervolgens hebben we jaarlijks, binnen ICT, verschillende projecten geformuleerd om die strategie te verwezenlijken. Alle onderdelen van het visieplan werden projectmatig aangepakt. Dit resulteerde o.a. in het virtualiseren van het datacentrum (Citrix en Microsoft) en virtuele werkplekken (Citrix, RES) een nieuw Document Management systeem (van Hummingbird naar Sharepoint)
Een van de rollen binnen mijn functie van IT manager was die van projectmanager. Alle interne veranderingen werden projectmatig aangepakt maar ik was ook als projectmanager verantwoordelijk voor de IT binnen de externe onderzoeksprojecten. Ik heb dan ook veel project ervaring opgedaan als projectmanager, ik ben IPMA-D gecertificeerd IPMA-C afgerond (nog geenexamen) en Prince 2 gecertificeerd (Foundation en Practitioner) en SDM, BISL, ITIL en Agile & Scrum afgerond. Maar mijn sterkste punt is, dat ik betrokkenen mee kan krijgen in verander trajecten.

Behalve IT manager was ik ook lid van het Panteia Management Team, de ICT adviesraad en de Innovatie Stuurgroep. Het doel van de innovatie stuurgroep is nieuwe onderzoeksmethoden en markten te initiëren. Als lid van de innovatie stuurgroep van Panteia heb ik laten zien dat ik innoverend en creatief kan zijn.

Ik heb een Can-Do houding, ik ben strategisch, ik neem initiatief, ik ben resultaatgericht, ben betrokken, heb ervaring met change management, ik heb uitgebreide project ervaring en mijn sterkste punten zitten op het gebied van mensen en organisatiesensitiviteit.
Ik zie mijzelf als inhoudelijk sterk, flexibel en sociaal vaardig.

Panteia, mijn laatste werkgever tot de reorganisatie begin 2013, is het grootste commerciële onderzoeksbureau van Nederland, hier was ik de concern IT manager. Daar heb ik ook de meeste ervaring opgedaan die aansluit bij de functie in uw vacature. Er zijn grote overeenkomsten tussen mijn functie en de functie die die u beschrijft. Ik zal dit aan de hand van een aantal voorbeelden verduidelijken.
Panteia is een fusie van 7 middelgrote commerciële onderzoeksbureaus. Het is een academische omgeving, ingericht met verschillende zelfstandige business units. Een kennisintensieve organisatie met 350 professionals.
Ik heb een Can-Do houding, ik ben strategisch, ik neem initiatief, ik ben resultaatgericht, ben betrokken, heb ervaring met change management, ik heb uitgebreide project ervaring en mijn sterkste punten zitten op het gebied van mensen en organisatiesensitiviteit.
- De stafdienst ICT van fungeerde als Shared Support Centrum (samen met HRM, Communicatie, en Finance) voor de holding en haar verschillende Business Units met een extra handicap dat de Business Units niet verplicht waren diensten van de stafdienst af te nemen. De directie ging er vanuit dat wanneer de stafdienst voldoende vertrouwen kreeg van de Business Units ze vanzelf klant worden. Dat zou beter werken dan de verplichte winkelnering. Mijn voornaamste taak was daardoor het verleiden van de Business Units om klant bij ons te worden, en dat is goed gelukt. Belangrijke ingrediënten hierbij zijn dienstbaar stelling en organisatie.
- Door fusies en de structuur van business units was het van belang dat ik sterk rekening hield met de organisatie sensitiviteit in deze verander trajecten. Het was van belang steun te verkrijgen van de directieraad en professionals en draagvlak te creëren binnen de organisatie. Een van de eerste acties hierbij was het opzetten van een werkbare ICT overleg structuur waar op ICT gebied, voor de organisatie en de business Units, voldoende draagvlak gecreëerd kon worden. Op mijn advies leidde dit tot de oprichting van de ICT adviesraad. De ICT adviesraad bestond uit IT afgevaardigden uit de verschillende business units waar ik de concern IT manager als permanente gast aan tafel zat. De oprichting van de ICT adviesraad was voor de concretisering van de IT strategie van zeer groot belang. Zij fungeerde o.a. als stuurgroep voor alle ICT projecten en door het gemeenschappelijk belang zorgde zij voor vertrouwen bij de directies en dat de Business Units in de meewerkstand stonden.
- In dit fusietraject, ben ik als project manager verantwoordelijk geweest voor het harmoniseren van de verschillende systemen, de automatiseringsprocessen, het samenvoegen van de verschillende IT afdelingen, kennisdeling en business continuity.
We hebben succesvol gewerkt aan het opzetten van een nieuw datacenter, de centralisatie van data, het virtualiseren van het datacentrum (Citrix en Microsoft), virtuele werkplekken (Citrix, RES) een nieuw Document Management systeem en het gebruik van Sharepoint. Bij elkaar complexe en sensitieve projecten.
Ik zie mijzelf als inhoudelijk sterk, flexibel, hands-on indien nodig en sociaal vaardig
- Uiteraard moet de reguliere IT gegarandeerd zijn en soepel door blijven draaien. Ik ben er daarom ook trots op dat de Business Units van Panteia, de dienstverlening, gebaseerd op ITIL, van het ICT team over 2012 heeft gewaardeerd met een 8+. Voor de stafdienst ICT ben ik een inspirerende people manager met goede sociale vaardigheden. Als coachend leider probeer ik het beste uit de mensen te halen.
- Bij Panteia (2007 – 2013) ben ik uiteindelijk verantwoordelijk geweest voor verschillende IT-disciplines (tot 20 fte) waaronder afdelingen Systeem beheer en ondersteuning, Software ontwikkeling, Web development, Datawarehousing, ApplicatieBeheer en Telecommunicatie.
Ik zorgde ervoor dat ik ruim voldoende kennis had van de verschillende disciplines om verantwoord leiding te kunnen geven, een prettige sparringpartner was met kennis van zaken voor de uitvoerenden en ook kennis had van onze klanten en hun projecten.
We probeerde zoveel mogelijk kennis in huis te ontwikkelen om de continuïteit te borgen, maar we waren ons ook bewust van onze eigen beperkingen, indien nodig haalden we specifieke kennis van buiten.
- Een ander gevolg van de fusies was dat kostenbeheersing, het managen van contracten en SLA overeenkomsten belangrijke onderdelen zijn geweest van mijn werkzaamheden.

Bij Panteia was ik primair verantwoordelijk voor alle corporate IT taken, secundair bieden we ook onze diensten aan in het primair proces (onderzoek/projecten). Mijn taken waren o.a.:
• Het voorbereiden, coördineren en uitvoering geven aan het ICT-strategie.
• Het voorbereiden, coördineren en uitvoering geven aan het beleid ************. informatiebeveiliging.
• Het functioneren als projectleider voor speciale Panteia-brede trajecten waarvoor specialistische kennis op het gebied van ICT dient te worden ingezet.
• Het opstellen van informatie analyses voor bestaande en nieuwe informatiesystemen.
• Opstellen en beheren van SLA overeenkomsten met derden
• Leiding geven aan de stafdienst ICT.

Ik ben ervan overtuigd dat vooral mijn ervaringen bij met name Panteia, van toegevoegde waarde kunnen zijn voor uw organisatie. Ik zie mijzelf als inhoudelijk sterk, flexibel en sociaal vaardig en mijn sterkste punten zitten op het gebied van mensen en organisatiesensitiviteit.

Dienstverlening
IT – Consultancy
Je kunt als organisatie natuurlijk advies inwinnen bij een leverancier, de kans is dan groot dat er een advies uitkomt als; Wij van WC-eend adviseren WC-eend.
En je kunt bij veel leveranciers een gratis ICT scan laten uitvoeren. Ook daar zal het advies u niet verwonderen. Als een slager die zijn eigen vlees keurt: U heeft ons echt nodig, wij kunnen u helpen.
In beide gevallen staat het belang van uw organisatie niet voorop. Wanneer u dat wel wenst, dan kunt u beter een onafhankelijk persoon inhuren.

IT – Projecten
Er is de afgelopen jaren flink op personeel bezuinigd. De organisatie draait nog prima, maar elk nieuw project verhoogt de druk op de organisatie. En kan de organisatie dat wel aan, u wilt niet op zoek gaan naar de maximale druk die de organisatie aan kan. De scheurtjes, die een organisatie dan oploopt, zijn lastig te repareren.

Het is soms lastig, het dagelijkse management te combineren met de ambities van het bedrijf. Het is dan goed te weten dat Combits Consult u direct bij kan staan. Combits Consult kan u assisteren door de dagelijkse activiteiten over te nemen, zodat u zich kunt concentreren op de nieuwe uitdagingen. Of Combits Consult voert juist die lastige projecten uit zodat u zich kan blijven concentreren op de belangrijke activiteiten van het bedrijf.
Zo kunt u toch alle strategische projecten verwezenlijken die belangrijk zijn voor uw organisatie.

Uitbesteden uit kan best, zeker als het dan netjes volgens Prince2 methodiek uitgevoerd wordt. Het gebruik van PRINCE2 zorgt ervoor dat elk project afgestemd wordt op de omgeving, de omvang en de complexiteit van het project waarbij belangen, mogelijkheden en risico’s van het project in het oog worden gehouden. Kortom PRINCE2 is maatwerk en beheersbaarheid het zorgt ervoor dat u een project gerust kunt uitbesteden.

Het uitbesteden van project management is absoluut de meest kosteneffectieve aanpak – u betaalt alleen voor de diensten die u nodig heeft wanneer u het nodig heeft.

IT – Interim management
IT is zo belangrijk geworden dat iedere organisatie een eigen IT strategie opstelt en controleert. Wanneer IT management wegvalt, dreigen alle tot dan toe gemaakte stappen achterhaald te worden. Met andere woorden op ICT gebied ontstaat er stilstand, achteruitgang en uiteindelijk ook desinvesteringen. Daarnaast neemt ook de druk toe op de rest van de organisatie. Het ontbreken van IT-management kan niet te lang voortduren. Interim IT management kan hiervoor een oplossing bieden.

IT – Coaching
U heeft een prima ICT-er in dienst, u vertrouwt deze persoon 100%. Maar hij of zij zou graag met een ervaren professionele IT-er willen sparren. Zijn de ideeën, keuzes en alternatieve wel overwogen, hoe passen we ICT in de organisatie? ICT-er zijn is soms een eenzaam beroep er rust een zware verantwoording op zijn of haar schouder en dan moet je sterk in je schoenen staan. IT coaching werkt aan het zelfvertrouwen van personen.

IT – Opportunities
U heeft een geweldig idee, het moet alleen nog even omgezet worden in de echte wereld. Voor die laatste 99% heeft u misschien behoefte aan wat assistentie.
 

Gemiddelde feedback rating:

Freelancers, MKB én onderstaande bedrijven plaatsen opdrachten op Freelancer.nl

Download de gratis Freelancer applicatie

Available on the App Store
Available on Google Play