Als interim manager/bestuurder/adviseur heb ik jarenlang binnen het publieke domein zorg gedragen voor het ontwikkelen en concretiseren van visie. In deze hoedanigheid heb ik talloze malen in complexe bestuurlijke dynamieken concrete kaders opgesteld waarbinnen eenduidige definities werden opgesteld en gehanteerd, alsook waarbinnen een eenduidige richting werd gekozen. Stakeholders stonden daarbij centraal. Innovatieve ICT-en Informatiemanagementketens en complexe bestuurlijke ketens zijn mijn specialiteit. Deze multiple ketens zijn overigens niet meer los van elkaar te denken. Gegevensuitwisseling, monitoring, klant(burger-)gerichtheid zijn allemaal met elkaar verweven. Zoekt u binnen deze dynamiek een ervaren en gedreven speler, dan maak ik graag nader kennis met u en uw organisatie.
 

Gemiddelde feedback rating:

Freelancers, MKB én onderstaande bedrijven plaatsen opdrachten op Freelancer.nl

Download de gratis Freelancer applicatie

Available on the App Store
Available on Google Play