Als jong opgroeiende vrouw, heb ik mij altijd geroepen gevoelt om mensen te helpen die zorg nodig hebben vanwege diverse redenen. Daarom ben ik de hulpverlening ingegaan. Dit doe ik met veel passie en vast beradenheid.

Momenteel werk ik als ZZP-er op verschillende locaties met jongeren uit verschillende leeftijdscategorieën die psychische- en gedragsproblematiek vertonen.
Hier wordt gewerkt volgens bepaalde programma’s van het Modernisering Jongerenwerk. Uiteraard vindt het gehele gebeuren plaats in een setting van veiligheid en handhaving van structuur en is het werken in teamverband essentieel. Observatie en verslaglegging zijn hierbij uitermate belangrijk.

In juni 2016 heb ik mijn diploma Maatschappelijke Zorg, persoonlijk begeleider specifieke doelgroep behaald op MBO 4 niveau.
Naast deze opleiding ben ik ruim 4 jaar werkzaam geweest bij Dienst Justitiële Inrichtingen op de locatie P.I. Zuid-Oost als penitentiaire inrichtingsmedewerker.
In deze functie was ik verantwoordelijk voor het begeleiden van de gedetineerden in hun dagelijkse bezigheden en stimuleren om deel te nemen aan de aangeboden activiteiten. Tevens rapporteerde ik informatie over de gedetineerden, besprak ik over verschillende disciplines in een multidisciplinair overleg en ga ik integer om met de informatie die mij wordt toevertrouwd. Ik voer diverse gesprekken met de doelgroep, verstrek medicatie, verbreed hun netwerk en probeer nieuwe normen en waarde aan te leren.

Zoekt u iemand die de tijd voor u neemt en naar uw zorgwensen luistert, dan bent u bij ******************* aan de juiste adres.

Hopelijk toe snel.

 

Gemiddelde feedback rating:

Freelancers, MKB én onderstaande bedrijven plaatsen opdrachten op Freelancer.nl

Download de gratis Freelancer applicatie

Available on the App Store
Available on Google Play