Missie
Wij zijn Corion. En onszelf, als manager, leider of raadgever. Wij staan klanten met raad en daad terzijde bij vraagstukken rondom mensen, bedrijfsprocessen en ICT. Dat doen we op onze unieke wijze: eenvoudig, ondernemend en liefdevol.

Visie
Organisaties hebben te maken met complexe vraagstukken. Ze moeten ‘meer doen met minder’ in een omgeving waar dienstverlening, bedrijfsvoering en ICT nauw verweven zijn. De ontwikkelingen in deze omgeving volgen elkaar in rap tempo op. Dit raakt medewerkers en vraagt om leiderschap en organisatieontwikkeling. Wij zien dat onze klanten behoefte hebben aan een partner die met ze meedenkt om deze vraagstukken op te lossen.

Bij Corion weten we hoe we een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Waar onze klanten behoefte aan hebben is overzicht, eenvoud, leiderschap en management. Kortom: wat komt er op hen af en welke besluiten moeten ze nemen. Samen met onze klanten maken we de complexiteit inzichtelijk en brengen het probleem terug tot de kern. Van daaruit maken we samen heldere keuzes en brengen die tot uitvoer.

Het is onze overtuiging dat succesvolle organisatieontwikkelingen aansluiten bij wat er al is en goed werkt. Daarvoor benutten we de kwaliteit en het potentieel van de aanwezige medewerkers, we veranderen in kleine stappen en passen beproefde theorieën en methodes toe. Maar we hanteren geen standaardaanpak omdat die geen recht doet aan klantspecifieke problemen. Dit inzicht vormt de oorsprong van Corion en legt de basis voor onze visie: Organisaties zijn succesvol in hun dienstverlening en bedrijfsvoering als ze vraagstukken rondom mensen, bedrijfsprocessen en ICT praktisch en eenvoudig harmoniseren.
 

Gemiddelde feedback rating:

Freelancers, MKB én onderstaande bedrijven plaatsen opdrachten op Freelancer.nl

Download de gratis Freelancer applicatie

Available on the App Store
Available on Google Play