Mijn bedrijfsnaam ******************** staat voor kwalitatief hoogwaardige service, advisering en praktische ondersteuning bij de zorg voor correcte opvolging van regels en verwachtingen die gelden voor en binnen een bedrijf of organisatie. Op basis van toetsing van relevante wet- en regelge-ving wordt geadviseerd en gewerkt aan praktische maatregelen of procedurele handelingen die zaken weer in lijn brengen met de normen die van toepassing zijn. U kunt hierbij denken aan de volgende zaken:
• Legal compliance: voldoen aan voorwaarden voor vergunningen, subsidies, e.d.
• Risicomanagement: beheersen van zaken die een juridisch risico vormen
• Integriteitsmanagement: bescherming van het reputatie- en integriteitsrisico
• Inventarisatie en monitoring van procedures in wettelijke verplichtingen
• Opstelling actieplan of calamiteitenplan, begeleiding van de uitvoering
• Communicatie met toezichthouders
• Rapportage en verslaglegging
 

Gemiddelde feedback rating:

Freelancers, MKB én onderstaande bedrijven plaatsen opdrachten op Freelancer.nl

Download de gratis Freelancer applicatie

Available on the App Store
Available on Google Play