Johan is een enthousiaste regisserende senior strategisch business analist en architect in de digitale wereld met “flow” als Leitmotiv. Johan streeft er naar dat in aansluiting op missie, visie en strategie processen heldere doelen dienen en zo soepel mogelijk verlopen. Dat betreft zowel bedrijfsprocessen en samenwerking in organisaties als klantinteractie, en ook het proces in het ontwikkelproject.
Johan heeft veel rollen met verve ingevuld. Zijn voorkeur en meest brede en actuele ervaring ligt in de rollen van business analist, architect en regisseur. Hij heeft ook projectmanagement en implementatiemanagement kunde en ervaring, en een oorsprong in programmering en ontwerp. Als business analist of architect is hij veelal vanzelf de rechterhand van een project- of programmamanager omdat hij zijn resultaten ook kan plaatsen in de behoeften van de manager. Naast procesoptimalisatie levert hij ook bijdragen in sturing en optimalisatie van het programma.
Johan is een resultaatgericht visionair, kan een visie neerzetten en die ook vertalen naar concrete stappen en resultaten in termen van organisatie, processen en ICT. Verder is Johan heel sterk in het helder en bondig weergeven van ook complexe problematiek. Met zijn brede interesse, kennis en ervaring kan Johan zijn rolinvulling steeds afstemmen op de actuele behoefte.
Johan werkte 20 jaar in dienst van Volmac en later Capgemini. Sinds 2008 is Johan zelfstandig professional, met bedrijfsnaam ***********, professionals in processen en ICT.
 

Gemiddelde feedback rating:

Freelancers, MKB én onderstaande bedrijven plaatsen opdrachten op Freelancer.nl

Download de gratis Freelancer applicatie

Available on the App Store
Available on Google Play