Dienstverlening Zakelijk en privé.
Uitgebreide ervaring met het organiseren van nieuwe activiteiten. Alle belangrijke elementen van een organisatie komen daarbij aan de orde zoals organisatiemodel, inschrijving kamer van koophandel, huisvesting, bedrijfsvoering, ondernemingsraad, de personele organisatie, functiebeschrijvingen en functiewaarderingen, arbeidsvoorwaarden, financiën, overleg met toezichthouders, keuze en overleg banken, accountants, belastingadviseurs e.d. Op onderdelen geschiedt dit in samenwerking met externe adviseurs.

Bij bestaande organisaties inefficiëntie aangepakt en waar nodig de werkmethodiek gewijzigd. Dat kan zijn door aanpassing van de bestaande organisatie, het wijzigen van de personele bezetting en/of aanpassing producten en diensten. Het komt ook voor dat er een aanpassing plaats vindt van aanbod gericht werken naar vraaggericht werken. Dit alles wordt gerealiseerd op grond van gevraagde en verkregen informatie en uitgebreid overleg met alle betrokken partijen.

Als directeur/opdrachtgever diverse bouwprojecten gerealiseerd vanaf het opzetten en vaststellen van het programma van eisen, aankoop grond, aantrekken architect en adviseurs tot en met de oplevering. De gerealiseerde bouwprojecten zijn na oplevering verkocht aan beleggers waarmee een huurovereenkomst werd overeengekomen.

Veel aandacht voor het ordenen, ondersteunen en adviseren bij privézaken zoals de financiën, de relevante gegevens en het ondersteunen bij de keuze van een bank, de accountant en de belastingadviseur. Het ordenen van de financiën kan inhouden het systematisch in kaart brengen van inkomsten en uitgaven. Voor de keuze van bank, accountant en belastingadviseur kunnen verschillende aanbieders uitgenodigd worden waarna de privé persoon tot een keuze komt. Bij het overleg tussen een privé persoon met de bank, accountant en/of belastingadviseur kan ondersteuning geboden worden.
Ervaringen Zakelijke en Privé Markt
Uitgebreide ervaring met het organiseren van nieuwe activiteiten. Alle belangrijke elementen van een organisatie komen daarbij aan de orde zoals organisatiemodel, inschrijving kamer van koophandel, huisvesting, bedrijfsvoering, ondernemingsraad, de personele organisatie, functiebeschrijvingen en functiewaarderingen, arbeidsvoorwaarden, financiën, overleg met toezichthouders, keuze en overleg banken, accountants, belastingadviseurs e.d. Op onderdelen geschiedt dit in samenwerking met externe adviseurs.

Bij bestaande organisaties inefficiëntie aangepakt en waar nodig de werkmethodiek gewijzigd. Dat kan zijn door aanpassing van de bestaande organisatie, het wijzigen van de personele bezetting en/of aanpassing producten en diensten. Het komt ook voor dat er een aanpassing plaats vindt van aanbod gericht werken naar vraaggericht werken. Dit alles wordt gerealiseerd op grond van gevraagde en verkregen informatie en uitgebreid overleg met alle betrokken partijen.

Als directeur/opdrachtgever diverse bouwprojecten gerealiseerd vanaf het opzetten en vaststellen van het programma van eisen, aankoop grond, aantrekken architect en adviseurs tot en met de oplevering. De gerealiseerde bouwprojecten zijn na oplevering verkocht aan beleggers waarmee een huurovereenkomst werd overeengekomen.

Veel aandacht voor het ordenen, ondersteunen en adviseren bij privézaken zoals de financiën, de relevante gegevens en het ondersteunen bij de keuze van een bank, de accountant en de belastingadviseur. Het ordenen van de financiën kan inhouden het systematisch in kaart brengen van inkomsten en uitgaven. Voor de keuze van bank, accountant en belastingadviseur kunnen verschillende aanbieders uitgenodigd worden waarna de privé persoon tot een keuze komt. Bij het overleg tussen een privé persoon met de bank, accountant en/of belastingadviseur kan ondersteuning geboden worden.
 

Gemiddelde feedback rating:

Freelancers, MKB én onderstaande bedrijven plaatsen opdrachten op Freelancer.nl

Download de gratis Freelancer applicatie

Available on the App Store
Available on Google Play