Kracht en ervaring: Het aansturen en stimuleren van mensen en ondernemingen om effectief, efficiënt en marktgericht tot een organisatieontwikkeling over te gaan. Een combinatie van durf, organisatorische vaardigheden en de bereidheid tot het nemen van initiatief fungeert dan vaak als hefboom om de gewenste structurele organisatieontwikkeling te realiseren.
Vijf basisvaardigheden: Verbinden, enthousiasmeren, stimuleren, organiseren en netwerken.
Attitude: Ik ben team -en resultaatgericht en maak daarbij, naast mijn mensenkennis en sociale vaardigheden, graag gebruik van instrumenten als strategische planning, taakvaststelling, follow up en correctie.
Belangrijkste waarden: integriteit, openheid, directheid, soberheid en de vaardigheid om knelpunten te signaleren, herkenbaar te maken en op te lossen.
 

Gemiddelde feedback rating:

Freelancers, MKB én onderstaande bedrijven plaatsen opdrachten op Freelancer.nl

Download de gratis Freelancer applicatie

Available on the App Store
Available on Google Play