Jurist, adviseur, interim manager

Jurist burgerlijk recht en bestuursrecht. Punctueel, betrouwbaar, gave om ingewikkelde juridische teksten om te zetten in begrijpelijke taal. Ervaring in procedures erfrecht inclusief conflictbeheersing), ruimtelijke ordeningsrecht, algemene voorwaarden, milieurecht, Awb, BW, Europees recht, omgevingsrecht inclusief bouwvergunningen (bezwaar en beroep), civiel recht (stichtingen, procedure in eerste aanleg en hoger beroep).

Als adviseur gespecialiseerd in milieu, managementsystemen en certificaten.

Gespecialiseerd in:
• Complexe wet- en regelgeving omzetten in goed te begrijpen werkinstructies, procedures.
• Aanvragen milieuvergunning, vergunning Omgevingswet (bouwvergunning).
• Managementsysteem opzetten om certificaat te behalen zoals ISO, FSC, CO2 Prestatieladder)
• Compliance: het voldoen aan wet- en regelgeving (controle daarop en eventuele maatregelen).
• Implementatie maatschappelijk verantwoord ondernemen
• Kwaliteit van werkplek met meting technische straling (DECT, WIFI, 3G en 4G zendmasten in de omgeving).

Tevens ervaring met het effectief en efficiënt inrichten van klantprocessen en werkzaam geweest als cursusleider en docent HBO Bouwkunde en werkzaam geweest als interim kwaliteits- en milieumanager.
 

Gemiddelde feedback rating:

Freelancers, MKB én onderstaande bedrijven plaatsen opdrachten op Freelancer.nl

Download de gratis Freelancer applicatie

Available on the App Store
Available on Google Play