Ik ben Okke ***** (1962). Sinds 1986 ben ik werkzaam in het erfgoed, meer in het bijzonder het fotografisch erfgoed. Schrijven en schriftelijke vastlegging, in vele vormen, is een van de hoofdactiviteiten van dit werk. Hierbij gaat het niet alleen om vakgerelateerde rapportages en zaken als conserverings- of collectievormingsplannen, maar ook om het vervaardigen van bijschriften, het formuleren van antwoorden op informatieverzoeken en het schrijven van artikelen en tekstuele bijdragen aan boeken.

Ik ben een vaardig schrijver met een sterk ontwikkeld taalgevoel, een soepele, ongedwongen stijl en gevoel voor de juiste intonatie, maar ik ben ook goed in staat uiterst precies te formuleren. Ik heb het vermogen me in een breed spectrum van gebruikersgroepen te verplaatsen, waardoor mijn teksten voor veel doelgroepen natuurlijk overkomen.

Ik was auteur resp. coauteur van een tweetal boeken over historische onderwerpen en publiceerde daarnaast diverse korte artikelen en bijdragen, in hoofdzaak over de fotocollecties van het instituut waarvoor ik werk in onder meer Spiegel historiael en de Archiefschattenagenda, alsmede diverse artikelen en redactionele bijdragen over fotografie, beheer van fotografiecollecties en aanverwante onderwerpen in het NFg-tijdschrift Nieuwsbrief Nederlands Fotogenootschap / Fotografisch geheugen (1996-heden). Sinds 2003 ben ik hoofdredacteur van Fotografisch geheugen. een blad dat zich richt op professionals in en liefhebbers van fotografisch erfgoed.

Al die schrijverij heeft geleid tot een vaardige en vlotte pen. Toch bleef mijn vaste baan in het erfgoed de hoofdmoot van mijn werkzaamheden vormen. In de zomer van 2016 heb ik besloten een volgende stap te zetten en ben ik begonnen met Okke ***** - in tekst en beeld. Hiermee wil ik me op freelance- en projectbasis gaan bezighouden met copywriting, tekst- en beeldredactie, maar ook op het gebied van beeldresearch, (ondersteunende) fotografie en het selecteren, ordenen en ontsluiten van erfgoedcollecties. Ik beschouw veelzijdigheid en flexibiliteit als een van mijn sterkste punten. Naast mijn competenties op het gebied van het creëren en redigeren van teksten ben ik een creatieve, breed georiënteerde en geïnspireerde tekst- en beeldonderzoeker, met een sterke belangstelling voor onder meer cultuur (in het bijzonder fotografie), geschiedenis, voeding en mobiliteit. Ten slotte kan ik ook prima mijn weg vinden als documentalist en registrator.

Indien u met mij over een mogelijke opdracht van gedachten wilt wisselen, kunt u mijn contactgegevens vinden op ************/contact.html.
 

Gemiddelde feedback rating:

Freelancers, MKB én onderstaande bedrijven plaatsen opdrachten op Freelancer.nl

Download de gratis Freelancer applicatie

Available on the App Store
Available on Google Play