Mijn naam is Wendy ******* en ik verleen allerhande juridische diensten voor ondernemers. Hiernaast fungeer ik als externe FG (functionaris gegevensbescherming, ook wel Privacy Officer genoemd). Dit alles doe ik onder de naam *******************.

************/watch?v=A29VLkWUCh0

Voor elk soort ondernemer heb ik interessante diensten of producten. De eenmanszaken die ik bijsta zijn ofwel in een procedure betrokken, of hebben vragen over hun manier van werken (verkoop op afstand), over algemene voorwaarden en debiteurenbeheer en tegenwoordig vaak over privacy: wat mag ik wel en niet met de persoonsgegevens die ik via mijn website heb opgeslagen.

De MKBklant heeft naast bovenstaande vragen, soms problemen binnen het arbeidsrecht of problemen met leveranciers of afnemers.

De grootzakelijke markt heeft naast bovenstaande obstakels veelal te maken met Compliance. Voor deze klantsoort heb ik een bedrijfsbreed Compliance traject ontwikkeld waarbinnen de onderwerpen mededinging, corruptie en exportcontrole aan bod komen, tezamen met het onderwerp Privacy: als men op die onderdelen een concreet uitgedachte agenda naleeft is de kans op een boete zeer klein tot nihil.
 

Gemiddelde feedback rating:

Freelancers, MKB én onderstaande bedrijven plaatsen opdrachten op Freelancer.nl

Download de gratis Freelancer applicatie

Available on the App Store
Available on Google Play